Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.lifecity.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel LifeCity Amersfoort-Centrum met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LifeCity Amersfoort-Centrum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. LifeCity Amersfoort-Centrum garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van LifeCity Amersfoort-Centrum via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. LifeCity Amersfoort-Centrum wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer LifeCity Amersfoort-Centrum links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door LifeCity Amersfoort-Centrum worden aanbevolen. LifeCity Amersfoort-Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door LifeCity Amersfoort-Centrum niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
LifeCity Amersfoort-Centrum behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LifeCity Amersfoort-Centrum of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
LifeCity Amersfoort-Centrum behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

LifeCity Amersfoort-Centrum
Utrechtseweg 6
3811 NB Amersfoort
033-445 1985

LifeCity Amersfoort-Noord
Valutaboulevard 32
3825BT Amersfoort
033-2778875

LifeCity Baarn
De Geerenweg 13
3741 RP Baarn
035-5412674
  • LifeCity heeft mijn leven veranderd. Ik voel mij fitter en kan nu sporten op een plek waar ik mij thuisvoel

    Annabel
  • De begeleiders bij Life City hebben mij enorm geholpen om een gezond lichaam te krijgen

    Mike
Annabel Mike